SDE AKADEMİ 

Üniversite öğrenimine devam eden bireylerin kişisel ve sosyal yetilerinin arttırılmasının temin edilmesi; karar alma, üretme ve üretimlerini pratiğe dökme süreçlerindeki inisiyatiflerinin ve iradelerinin güçlendirilmesi; karşılaşacakları süreçlerin tecrübeli akademisyenler tarafından önceden tespitinin temin edilmesi ve üniversite öğrencilerinin geleceğe umutla bakması amaçlanmaktadır.

  1. Araştırmacı-yazar ve uzmanların katılımıyla oluşan ortamlarda fikir ve düşüncelerini serbestçe ifade etmelerini sağlamak,
  2. Toplumda söz sahibi bireyler olmasını sağlamak,
  3. Gençlerin demokrasi kültürü ile oluşacak olan ortamda birbirlerini tanımaları ve kendilerine olan özgüvenlerinin artırılması,
  4. Düşündüğünü doğru ve açık bir şekilde ifade eden, algılama gücü yüksek, yorum yapabilen, analitik düşünebilen, sentez yapabilen, sorgulayan, tartışan, doğruların tek noktadan değil, çeşitli bakış açılarıyla ortaya çıkacağını kavramış, güzellik duygusu ve estetik anlayışı gelişmiş, kültürlü, milli ve manevi değerlere sahip yüksek karakterli bireylerin yetiştirilmesine katkı sağlama amaçlanmaktadır.

 

İÇERİK 

Akademisyenler ve alanında uzman kişilerin katılımıyla yapılan eğitimlerde aşağıdaki etkinlikler düzenlenmektedir:

  • Yuvarlak Masa Toplantıları
  • Beyin Fırtınaları
  • Münazara
  • Film Günü
  • Makale/Analiz/Proje/Sunum
  • Sempozyum

 

DERSLER 

Eğitimler Cumartesi günleri saat 14.00 – 15.30 arası SDE Konferans Salonunda yapılmaktadır.

Akademili öğrencilerin programlarına uygun ayrıca; İHTİSAS DERLERİ  ve ATÖLYE ÇALIŞMALARI yapılmaktadır. 

"İhtisas Dersleri öğrencilerin kendi alanlarında daha derinlikli ve nitelikli çalışmalar yapabilecekleri programdır."