Küba Ankara Büyükelçisi H.E. Luis Alberto Amoros Nunez Stratejik Düşünce Enstitüsü’nde düzenlenen “Küba-ABD ilişkileri: Abluka” başlıklı konferansta konuştu.

Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) işbirliği ile gerçekleşen Uluslararası Diplomasi Okulu’nun 40 farklı ülkeden katılım sağlayan 62 öğrencisine hitaben konuşan Nunez, küresel düzenin tesisinde uluslararası ilişkilerin önemli olduğuna dikkat çekti. Küba’nın ilişkilerin iyileştirilmesi yönünde attığı yapıcı adımların önemini ifade eden Nunez, Küba’nın özgür bir devlet olduğunu vurgulayarak Soğuk Savaşın bitmesiyle birlikte uluslararası arenada büyük ve kapsamlı bir yalnızlaştırma politikasına terk edildiklerini söyledi. Nunez, bu durumun sonucunda ise başta ABD olmak üzere birçok devletin baskıları neticesinde çok ağır ambargolara maruz kaldıklarını belirtti.

1960’lı yıllardan bu yana kurulamayan ABD – Küba ilişkisinin ABD Başkanı Obama döneminde tekrar temaslar kurulmasıyla başladığını belirten Büyükelçi, bu temasların ABD ve Küba için oldukça önemli olduğunu dile getirdi. 2015 yılında iki ülkenin temsilciliklerinin bulunmasına rağmen tam işlevsel olmaması iki ülkenin birbiri ile iletişim kurmasını engellediğine dikkat çeken Nunez, iletişimlerin kurulmasını istediklerini fakat egemenlik hakları ekseninde hiçbir taviz vermediklerini ve vermeyeceklerini ifade etti.

ABD merkezli gerçekleşen ambargonun etkilerini ifade eden Nunez, Abluka nedeniyle ekonominin dışarıya açılamadığını belirtti. Büyükelçi, yatırımcıların çok cazip imkânlara rağmen Küba’yla ticari ilişki kurmaktan çekindiğine dikkat çekti.

Yatırımcıların Küba’ya dair sordukları ilk sorunun ABD ile olan ilişkilerin seyrine yönelik olmasında duydukları rahatsızlığı belirten Nunez, kendilerine bu nokta sorulmasını bekledikleri hususun, ‘fırsatlar ve imkânlar’ başlıkları çerçevesinde olması gerektiğini ifade etti. Bu çekincenin haklı noktalarının bulunduğunu ifade eden Nunez, ambargonun psikolojik etkilerinin kırılabilmesi ve tarafların karşılıklı kazanç elde edebilmeleri açısından daha cesur davranılmasının da oldukça önemli olduğunu vurguladı.

Küba’ya uygulanan abluka ve ambargodan sadece kendi halklarının değil başta bulundukları bölge ülkelerinin hakları olmak üzere bütün insanlığı etkilendiğini ifade eden Nunez, Covid-19 küresel salgının topyekûn çözümünün dünyadaki her bir insanın aşılanmasından geçtiğini belirtti ve Küba’nın bu nokta da aşının üretimi ve dünya halklarıyla paylaşım hususunda çaba sarf ettiğinin altını çizdi. Büyükelçi bu çabanın ise ABD ambargosundan ötürü zedelendiğini, aşının üretimi için gerekli bir ham maddenin ABD’de bulunduğunu ve ambargodan ötürü bu maddeyi temin edemediklerine dikkat çekti. Bütün insanlığın ortak yararına olan böylesi bir süreçte dahi uluslararası sistemde yalnızlaştırıldıklarını vurguladı.

Değerlendirmelerinin akabinde katılımcıların sorularını yanıtlandıran Nunez, Stratejik Düşünce Enstitüsüne, barış eksenli çalışmalarından ötürü teşekkür etti.