Amaç

BİR MESLEK OLARAK AKADEMİSYENLİK

21. yüzyılın başlarında dünya ile birlikte sanayi toplumundan bilgi toplumuna dönüşen ülkemiz, bir taraftan bu dönüşümü içselleştirirken diğer taraftan küresel düzeyde ortaya çıkan sorunlarla baş etme mücadelesi vermektedir. Nüfusunun önemli bir kısmı gençlerden oluşan Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için, genç nüfusun nitelikli ve kaliteli eğitim alması; hem kamu alanında hem de özel sektörde istihdam sorununun çözümüne katkı sağlamaktadır.

SDE Akademi de bu kapsamda kendini özgürce ifade edebilen, okuyan, düşünen, sorgulayan, eleştiri ve özeleştiri yapabilen, milli ve manevi değerlerine bağlı, özgüven sahibi, toplumsal aidiyet duygusu ve empati yeteneği yüksek, üretken, katılımcı ve uluslararası alanda rekabet edebilecek seviyede donanımlı bir genç nüfus yetiştirmeyi hedeflemektedir. Nitekim bu özellikleri barındıran bir genç nüfusa sahip olmak, bir ülkenin geleceğe güvenle bakmasını sağlayan en önemli güçtür.

 

NEDEN SDE AKADEMİ?

Üniversite gençliğinin akademik dünyanın ve düşünce üretim süreçlerinin içinde bulunması, ülkemizin bilgi çağına entegrasyonunun gerekliliği ve çağının ötesinde fikirler üreten bir gençliğin arz ettiği önem nedeniyle SDE Akademi’ye ihtiyaç duyulmuştur.

SDE Akademi ile gençlerin akademik bir perspektif kazanmaları sağlanarak, akademik bir kariyer düşünen gençlere yönelik güçlü ve istikrarlı adımlar atmaları yönünde bir gelecek planı yapabilme imkanı sunmaktadır.

SDE Akademi ile üniversite öğrencilerinin lisans sonrası süreçte akademik dünya ile irtibatlarının sağlanması ve başta Stratejik Düşünce Enstitüsü (SDE) olmak üzere çeşitli düşünce kuruluşları ve Türkiye ile dünyadan akademisyen ve alanında uzman kişilerle buluşması amaçlanmaktadır.

Akademinin sonunda öğrencilerden makale, analiz, proje veya sunum istenmekte ve bunlardan bazıları internet sitemizde yayınlanmaktadır. SDE Akademi’den mezun olan gençler, SDE’de staj yapma imkanına sahip olacaklardır. Ayrıca SDE Akademi Birimi, eğitim sonrasında öğrencilerin akademisyenlik, iş bulma gibi ihtiyaçlarına göre kariyer danışmanlığı da yapmaktadır.