“Bir Meslek Olarak Diplomatlık” başlıklı sunumu dahilinde bir konuşma gerçekleştiren Sodıqı, ilk etapta ‘diplomasi’ kavramını tarihsel bir bütünlük içerisinde değerlendirdi ve dünden bugüne tarih içerisinde ‘diplomasiye’ ve ‘diplomatlık’ mesleğine yönelik değişen algılara dikkat çekti. Diplomasinin, doğruluk üzerinden inşa edilmesinin elzem olduğunu vurgulayan Sodıqı, güvenin oluşturulamadığı iletişimlerin sürdürülebilir olduğuna dikkat çekti ve müzakerenin esas alınmasının önemli olduğunu vurguladı. 

 Diplomatlığın temsiliyet üzerinden varlık bulduğunu ifade eden Sodıqı, bu durumun tek taraflı değil aslında çift taraflı bir süreç olduğunu ve bu sürecin doğru bir şekilde yürütülebilmesinin ise bir diplomatın görev yaptığı ülkenin tarihinin yanı sıra sosyolojik ve ekonomik yapısına hâkim olmasından geçtiğini belirtti. Diplomatların bulundukları ülke ile kendi ülkeleri aralarında bir köprü olduğunu bu köprüyü güçlü kılan unsurun ise ‘bilgi’ olduğunu vurguladı. Bilgisiz bir diplomatın müzakere süreçlerinde âtıl kacağına dikkat çeken Sodıqı, diplomasinin bir zekâ oyunu olduğunu belirtti.


 
SDE Akademi ve YTB paydaşlığında yürütülen ‘Uluslararası Diplomasi Okulunun’ öğrencilerine kariyer tüyoları da veren Sodıqı, Uluslararası öğrencilere başarılar dileyerek konferansını neticelendirdi.