Dr. Mahmut ÇEVİK

TİKA Başkan Yardımcısı 

Toplantıda Kültür Diplomasisinin önemi ve özellikle Balkanlar bölgesinde kültürel mirasın korunması ele alındı. Tika, kültür diplomasinin Türkiye’nin dış politikasındaki rolü ve örgütün bölgede koruma ve restorasyon amaçlı projelere olan bağlılığını vurguladı. Örgütün küresel erişimi ve çeşitli projeler de eğitim, sağlık, tarım ve kültürel mirasa odaklanarak tartışıldı. Dil ve kimliğin önemi ve Ukrayna’da karşılaşılan zorluklar da ele alındı. Sonlara doğru, örgütün bölgedeki kalkınma projeleri, kültürel korumaya verdiği destek ve Arnavutluk ve Bulgaristan’daki faaliyetleri hakkında bir tartışma yapıldı.

Türkiye’nin Balkanlar’daki Kültürel Diplomasisi

Türkiye ile Balkanlar arasındaki tarihi ve kültürel bağları tartışan Tika, Osmanlı İmparatorluğu’nun bölge üzerindeki etkisini vurguladı. Kültürel mirası korumanın ve farklı toplumlar ve devletler arasındaki anlayışı teşvik etmenin önemini vurguladı. Tika, denizcilik kültür diplomasisi ve Türk kültür varlıklarının uluslararası tanıtımına odaklanarak Türkiye’nin dış politikasındaki kültürel diplomasinin rolünü de sıraladı. Konuşmasını Balkanlar’da koruma, restorasyon ve yeniden inşa amaçlı projelere olan bağlılığını dile getirerek tamamladı.

 

62 Ofisle Küresel Erişim

Kuruluşlarının çeşitli proje ve faaliyetlerini tartışan Tika, beş kıtada 62 ofisle küresel erişimini vurguladı. Örgüt, eğitim, sağlık, tarım ve kültürel miras gibi alanlara odaklanarak en az gelişmiş 47 ülkede 30.000’den fazla proje hayata geçirdi. Arnavutluk, Bosna-Hersek, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Macaristan, Moldova, Romanya, Sırbistan ve Ukrayna’da örgüt, tarihi alanların restorasyonundan eğitim ve sağlık girişimlerine kadar çeşitli projeler üstlendi. Tika, devam eden savaş ve örgütün ülkeye yardım etme çabaları nedeniyle Ukrayna’da karşılaşılan zorlukları da vurguladı.

 

Balkanlar’da Osmanlı Mirası ve Kültürel Diplomasi

Tika, Balkanlar’da özellikle Osmanlı mirası açısından kültürel diplomasinin önemini vurguladı. Türk Toplulukları Başkanlığı’nın rolü, Balkanlar’daki Türk öğrencilerin eğitim ve istihdamını kolaylaştırma açısından tartışıldı. Dil ve kimliğin önemi, kültürel işbirliğinin ve diyaloğun devamına duyulan ihtiyaçla birlikte vurgulandı. Toplantıda ayrıca Balkanlar’da halen var olan Osmanlı izleri ve Türkiye ve Balkan halkları tarafından nasıl görüldüğü ele alındı.

Örgütün Yunanistan’daki Kalkınma Projeleri

Tika, örgütün bölgedeki kalkınma projelerini tartışarak, çoğu kültür alanlarıyla ilgili 7 binden fazla projenin hayata geçirildiğini vurguladı. Tika, örgütün kültürel korumaya verdiği desteği ve projeleri teker teker değerlendirme pratiğini vurguladı. Kurt Ebik, örgütün Yunanistan’daki faaliyetleri hakkında soru sorduğunda Tika, Yunanistan veya Bulgaristan’da kültürel işbirliği için ofisleri veya anlaşmaları olmadığını söyledi. Tika, kuruluşun farklı din ve kültürlerin faaliyetlerini desteklediğini, ancak bu ülkelerde ofis bulunmaması nedeniyle projeleri hayata geçirme kapasitesine sahip olmadıklarını da belirtti.

 

Anlaşılmaz Konuşma ve Kültürel Diplomasi

Tika daha sonra örgütlerinin amacı hakkında konuştu, kültürel diplomasideki rolünü vurguladı ve nesli tükenmekte olan dilleri ve kültürleri destekledi. Cemalettin Serdar adlı bir katılımcı Bulgaristan’daki ofislerinin durumu ve Pakistan hükümetiyle yaşadıkları sorunları sordu. Tika, örgütlerinin Bulgaristan da dahil olmak üzere Balkanlar’daki eğitim ve kültür projelerini desteklediğini ve Pakistan hükümetiyle olan sorunların yakında aşılması yönündeki umutlarını dile getirdi.

 

Arnavutluk’un Yatırım ve İlişkilerini Keşfetmek

Toplantıda Arnavutluk’ta büyük olasılıkla Tika olmak üzere bir örgütün önemi ve etkisi ele alındı. Örgütün çalışmaları, özellikle yatırımları ve kalkınma projeleri vurgulandı. Örgütün Türkiye ile Arnavutluk arasındaki ilişkileri eğitim ve çalışmalar yoluyla canlandırma çabaları da kabul edildi. Katılımcılar, yatırımların devam etmesi ve iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi yönündeki umutlarını dile getirdiler.

 

Bulgaristan ve Balkanlarda Kültürel Diplomasi ve Türk Kimliği

Kültürel diplomasi hakkında, özellikle Türkiye’nin Bulgaristan ve Balkanlar ile olan etkileşimleriyle ilgili bir tartışma yapıldı. Katılımcılar, göçmenler ve bu bölgelerdeki torunları arasında Türk kültürünü ve dilini korumanın önemini vurguladılar. Görüşmede ayrıca sivil toplum örgütleriyle ortak projeler ve işbirliklerinin potansiyeli de ele alındı. Ses bağlantısıyla ilgili bazı teknik zorluklar vardı ve bu da bazı karışıklıklara yol açtı.

 

Türk Eğitim ve Genç Kültür Elçileri Programı

Fatih Kemik/Kosova bir önceki kongreden bir fotoğraf paylaşarak Türk eğitimini desteklemenin önemini tartıştı. Tika, Türk dilini canlı tuttuğu için herkese teşekkür etti. Bakan, Balkanlar bölgesinde kültür ve dili tanıtmak için üstlendikleri projelere de değindi. Görüşme, Tika’nın devam ettiğini doğruladığı ve mevcut bütçe tarafından desteklenen Genç Kültür Elçileri programının devamı hakkında bir soruyla sona erdi.