Mustafa EKİCİ

Gazeteci 

 

Farklı dinlerde yayın ve diplomasinin rolüne odaklanan toplantıda, çatışmaların çözümünde diplomasi ve iletişimin önemi vurgulandı. Mustafa Ekici, kültürel diplomasi kavramını ve kamuoyunu etkilemedeki rolünü vurguladı. Ayrıca sömürgeciliğin tarihsel ve kültürel etkilerini, yayın ağlarının genişlemesini ve iletişim diplomasisinde Türk kültürel ihracatının önemini tartıştı.

Dinlerde Diplomasi ve Yayın 

Toplantıda, farklı dinlerde yayın ve diplomasinin rolü üzerinde durulurken, Anadolu Ajansı eski yöneticisi ve TRT Kurdi kanalı koordinatörü Mustafa Ekici de içgörüler sundu. Mustafa, özellikle süper güçler arasındaki çatışmaların çözümünde diplomasi ve iletişimin önemini vurguladı. Kültürel diplomasi kavramını ve kamuoyunu etkilemedeki rolünün yanı sıra yatırım ve etki yoluyla kültürel ve ekonomik bağlar kurma stratejisini vurguladı. Mustafa, Almanya’nın kültür kurumlarına odaklanarak çeşitli enstitülerin operasyonlarını ve kültürel değerlerini de tartıştı. Konuşmasını devletlerin ötesindeki halka ulaşmanın önemine ve stratejik değerine dikkat çekerek, medyanın ve hükümetlerin bu süreçteki rolünü vurgulayarak tamamladı.

 

Sömürgecilik, Kültür, Jeopolitik ve Yayın Ağları

Özellikle Latin Amerika ve Afrika’ya odaklanarak sömürgeciliğin tarihsel ve kültürel etkilerini tartıştı. Bu bölgelerde İspanyol ve Fransız kültürlerinin devam eden etkisini vurguladı. Mustafa ayrıca, Fransa ve Türkiye arasında algılanan rekabet ve bu ilişkileri şekillendirmede kültür ve dilin rolü de dahil olmak üzere mevcut jeopolitik dinamiklere değindi. Daha sonra, özellikle Arapça konuşulan dünyada El Cezire ve TRT gibi kanalların erişimini ve etkisini vurgulayarak yayın ağlarının genişlemesini tartıştı. Sonlara doğru, Türkiye’ye odaklanan 9 binden fazla ülkede yayın yapan bir TV kanalının organizasyonundan ve Avrupa’daki Kürt nüfusa yönelik faaliyetlerinden ve farklı dillerde yayın yapmak için küresel altyapısından bahsetti.

 

Türkiye’nin Kültürel Diplomasisi ve IP Tabanlı İletişim

Türkiye’nin iletişim diplomasisindeki kültürel ihracatının önemini tartıştı. Kapsayıcı kültürel fetihlere duyulan ihtiyacı ve IP tabanlı iletişim teknolojilerinin önemini vurguladı. Mustafa, Türkiye’nin tarihine ve diğer ülkelerle ilişkilerine değinerek, yurtdışında üsler ve ofisler kurulmasını vurguladı. Yüksek reyting alan bir Kürt kanalının başarısına değindi ve Kürt toplumları ve diğer toplumlarla ortaklıkların artırılması gereğini dile getirdi. Mustafa konuşmasını, Türkiye’nin kültür ve dilinin anlayış ve sempatiyi geliştirmedeki önemini dile getirerek tamamladı.

 

Türkiye’nin Diplomasi ve İhtilaf Çözümünde Rolü

Mahallelerindeki provokasyonlara karşı önlem alınması gerektiğini ve iletişim diplomasisinin rolünü vurguladı. İran konsolosluklarının yerel medya üzerindeki etkisi, oylama seçeneklerinin önemi ve Türkiye’nin özellikle Ukrayna ve Ortadoğu’daki çatışma çözümünde uluslararası diplomasideki potansiyel rolü hakkında konuştu. Mustafa, Türkiye’nin ihtilafın her iki tarafıyla da güvenilir ilişkileri sürdürme yeteneğine, bakış açılarını iletmek için medya platformlarını kullanmasına dikkat çekti ve Antalya forumunun gelecekteki tartışmalarda önemli bir rol oynayabileceğini öne sürdü. Değişen küresel manzarayı, fetih döneminden işbirliği dönemine geçişi ve Türkiye’nin bu değişimdeki potansiyel rolünü vurguladı.

 

Türkiye’nin Etkisi ve Diplomasisi: Tartışma

Türk etkisinin sınırlarının ötesine, özellikle kültür ve iletişim yoluyla uzanmasının önemini tartıştı. Özellikle İsrail’in var olma hakkı da dahil olmak üzere hakların savunulması bağlamında topluluklara hitap edilmesi gerektiğini vurguladı. Mustafa, özellikle Suriye ve Irak’taki savaş ve çatışmaların olumsuz etkileri konusunda endişelerini dile getirdi. Diplomaside kültür ve iletişime dayalı yeni bir yaklaşım önerdi. Mustafa’nın ele aldığı Şəhriyar, Türkiye’nin İran ile ilişkileri hakkında bir soru yöneltti. İran, Türkiye ve diğer Ortadoğu ülkeleri arasındaki karmaşık jeopolitik dinamikleri tartıştı. Mustafa ayrıca, örtüşen çıkarlar ve tarihsel gerilimler nedeniyle çatışma potansiyelinin altını çizdi. Ancak bakan, Türkiye’nin ihtiyatlı olduğunu ve işbirliğine vurgu yaptığını da vurguladı. Tartışmanın sonuna doğru Mustafa, Türkiye’yi sadece iç siyasete odaklanmak yerine coğrafi bir varlık olarak görme gereğini yineledi.

 

Devlet Dinamikleri ve Türkiye’nin Dönüşümü

Devlet dinamiğinin karmaşıklığını, öngörülemezliği ve çeşitli faktörlere bağımlılığı nedeniyle bir arı kovanına benzeterek tartıştı. Bakan, Türkiye’nin potansiyeli ve iç ve dış etkilerin getirdiği dönüşüm hakkındaki iyimserliğini dile getirdi. Zeynep, hükümetin kitleleri etkilemek için iletişim kanallarını kullanması ve eğitim sisteminin yeterli olup olmadığı konusunda endişelerini dile getirdi. Mustafa, bölünmeleri köprülemek için eğitim, kültür ve diplomasi ihtiyacını vurgulayarak kabul etti. Bakan, Türkiye’deki genç neslin daha kapsayıcı ve daha geniş kapsamlı ideolojiler aradığını da kaydetti. Tartışma, Mustafa’nın toplumun değiştiğine olan inancını ifade etmesi ile sona erdi, ancak yorumlama ve eğitim açısından hala yapılması gereken işler var.