Sayit YUSUY

TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı  

 

Toplantı Online Diplomasi Okulu programı hakkındaydı ve ana konuşmacı Türkiye Genel Sekreter Yardımcısıydı. Sayit Yusuf. Tartışmada kültürel diplomasinin mesleki yaşamlarındaki önemi, Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri arasındaki diplomatik ilişkilerin tarihi ve mevcut durumu ve Türksoy’un Türk kültürünü uluslararası alanda tanıtmadaki rolü ele alındı. Toplantıda Türk aydınları ve liderleri arasında iletişim için ortak bir dilin önemi ve Türkçe konuşan ülkeler arasında barışçıl işbirliği potansiyeli vurgulandı. Konuşmanın sonuna doğru ortak projelere ve Doğu Türkistan ile asimilasyon sürecine değinildi.

 

Kültürel Diplomasi Sistemi ve Türk Dünyası Sürpriz Diploma

Kültürel Diplomasi Sisteminin mesleki yaşamlarındaki önemini tartışmaya devam etti. Türk Dünyası Sürpriz diplomasının yeni siyasi düzendeki rolüne de değindi. Sayit Yusuf, Sovyet sonrası dönemde Türk dünyasının önemini vurguladı ve ekibin hizmetine olan minnettarlığını dile getirdi.

 

Türkiye’nin Türk Cumhuriyetleriyle Diplomatik İlişkileri

Türkiye ile Türki Cumhuriyetler arasındaki diplomatik ilişkilerin tarihini ve mevcut durumunu tartıştı. Kültürel diplomasinin anlayışın ve işbirliğinin geliştirilmesinde önemine vurgu yaparak, Türkiye’de Ahmet Üniversitesi ve Manastır Üniversitesi gibi eğitim kurumlarının kurulmasına değindi. Ayrıca ekonomik, eğitimsel ve sosyal işbirliği ihtiyacına dikkat çekti. Sonlara doğru Türksoy’un Türk kültürünü uluslararası düzeyde tanıtmadaki rolüne değindi.

 

Türk Dünyası Entegrasyonu ve İşbirliği

Çeşitli ülkelerin devam eden süreçlere aktif katılımını tartışarak, devlet kurumlarının ve liderlerinin siyasi iradesinden gurur duyduğunu ifade etti. Türk dünyasında daha fazla tanınırlık ve anlayışa duyulan ihtiyacı vurguladı ve yürüttükleri kültürel ve sanatsal faaliyetlerin geniş yelpazesine ilişkin ayrıntıları paylaştı. Sayit, diğer kurumlarla ortaklıklar kurulması ve gelecekteki işbirlikleri için dinamik yapılardan yararlanmanın önemine de değindi. Türkiye Cumhuriyeti’ndeki üniversitelerin güzel sanatlar odaklı ortak bir programın geliştirilmesi, bir birlik oluşturulması ve ortak bir müfredat oluşturulması kararı alındı. Sayit, Türk dünyası ile daha fazla entegrasyona ilgi duyduğunu belirtti.

 

Türk Dünyasının Önemi ve Entegrasyon Zorlukları

Türk dünyasının ve kültürel mirasının önemini vurgulayarak, M.M. tarafından kararlaştırılan bir sonraki toplantı için bir Soru-Cevap oturumu önerdi. Fatih Sezgin ve İsmail Cingöz. Görüşmede ayrıca AB ve NATO’ya benzer bir Türk kurumunun gerekliliği ve Türk dünyasında işbirliği ve anlayışın önemi vurgulandı. Sayit, Türkiye ile diğer Türk dili konuşan ülkeler arasında dil ve kültürel bölünmeler nedeniyle kültürel entegrasyon ve işbirliğinin getirdiği zorlukları da ele aldı. Toplantıya daha sonra Simay İlbilge Demirtel de katıldı.

 

Müzik Eğitimi ve Kültürel İşbirlikleri

Eğitim sürecine, özellikle de müzik kültürünü kapsayıp kapsamayacağına ilgi duyduğunu belirtti. Sayit, müziğin evrensel bir dil ve duyguları aktarma aracı olarak önemini vurguladı ve topluluklarının müzik için güçlü tutkusunu paylaştı. Ayrıca, gelecek vaat eden sanatçılar ve ortak müzik programları için burslar da dahil olmak üzere müzik eğitimini ve kültürel işbirliklerini destekleme çabalarından bahsetti. Ayrıca Sayit, gençlerin Kazakistan’da öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla güzel sanatlar koleji kurma ve ortak kültür ve sanat bursları geliştirme planlarını açıkladı.

 

Türk Dilleri ve Entegrasyon Potansiyeli

Türkler arasındaki güçlü ilişkiye ve aralarında barışçıl işbirliği potansiyeline olan inancını dile getirdi. Türk dilleri arasındaki benzerlikleri ve Türk cumhuriyetleri arasındaki entegrasyon kolaylığını tartışırken, farklı bölgelerden gelen Türkler arasındaki kültürel ve dilsel farklılıkları da kabul etti. Sayit, Türk aydınları ve liderleri arasındaki iletişim için ortak bir dilin, özellikle İstanbul Türkçesinin önemini vurguladı. Başbakan, Türk diasporasından mezun dernekleriyle entegrasyonu da önerdi. Kağan Pehlivan, Türkçe ve diğer Türk dilleri arasındaki farklılıklara açıklık getirmeye çalışırken Sayit, telaffuz farklı olsa da anlamanın nispeten kolay olduğunu söyledi.

M. Fatih Sezgin, bir projenin Sayit’in değerlendirmeyi kabul ettiği Türk sayısıyla birleşme olasılığını sordu. Sayit, Türk dünyasının geleceğine ilişkin iyimserliğini dile getirerek, Türkiye’nin ve gençlerinin eğitim ve küresel entegrasyon açısından katkılarına dikkat çekti.

 

Doğu Türkistan ile Ortak Projeler ve Kültürel Destek

Doğu Türkistan ile ortak projeler ve Asimilasyon sürecini tartışırken, Türkiye’ye sunulan projelere açık olduklarını ve projelere destek verdiklerini belirttiler. Ayrıca kültürel soykırım konusuna ve kardeşlerinin kültürel beslenmesinin desteklenmesinin önemine de değiniyorlar. Konuşma, kültürel dünyada stratejik diplomasi konusu üzerine bir tartışma ile sona eriyor.