Doç. Dr. Hatice ÇELİK

ASBÜ Bölge Çalışmaları Enstitüsü

 

 

Asya’da Diplomasi, Bölgesel Çalışmalar ve Kültürel Diplomasi

Asya bölgesine özel bir odaklanma ile diplomasi, bölgesel çalışmalar ve kültürel diplomasi konuları etrafında döndü. Hatice ve diğer katılımcılar bölgedeki diplomasinin tarihsel bağlamını, misyonerlik faaliyetlerinin etkisini ve diplomasinin ülkeler arasındaki ilişkileri yönetmedeki rolünü tartıştılar. Ayrıca Çin’in artan ekonomik gücü, iddialılığı ve Uygur Türklerine karşı insan hakları ihlalleri gibi çağdaş konuları da ele aldılar. Konuşmada diplomasinin akademik ve araştırma yönlerine de değinildi ve Hatice konuyla ilgili görüşlerini paylaştı.

 

Asya Ülkelerinde Kamu Diplomasisini Keşfetmek

Özellikle Asya ülkeleri ile ilgili olarak kamu diplomasisine olan ilgisini tartıştı. Kamu diplomasisine farklı yaklaşımları anlamanın ve takdir etmenin önemini ve Batı örnekleri dışında daha fazla araştırmaya duyulan ihtiyacı vurguladı. Hatice, kamu diplomasisinin uluslararası ilişkileri şekillendirmedeki önemini ve bu stratejiyle ’yumuşak güç’ kazanma potansiyelini de vurguladı. Genç nesilleri bu çalışma alanını keşfetmeye teşvik etti ve daha fazla araştırma için ilgili literatürün bir listesini sunmayı teklif etti.

 

Doğu Asya’da Kamu Diplomasisi ve Çin’in Rolü

Doğu Asya’da kamu diplomasisinin önemini, özellikle de Çin’in bu bağlamda oynadığı rolü tartıştı. "Savaşçı kurt diplomasisi" kavramını ve bunun Çin’in bölgedeki imajı üzerindeki potansiyel etkisini vurguladı. Hatice ayrıca Çin kamu diplomasisi literatürünü ve Konfüçyüsçülüğün Çin’in yumuşak güç stratejisindeki rolünü gözden geçirdi. Konuşma, Hatice’nin katılımcıları gelecekteki bir diplomasi programında görme umudunu dile getirmesiyle sona erdi.

 

Çin’in Kamu Diplomasisi ve Yumuşak Güç

Çin’in kamu diplomasisinin kültürel diplomasi, kültürel alışveriş, propaganda ve kültürel ticaret gibi çeşitli yönlerini tartıştı. Birçok akademisyenin Çin’in yumuşak gücünü ikna aracı olarak görmesine rağmen, diğerlerinin siyasi olarak doğru bir imajı teşvik etmede kullanılmasını eleştirdiğini belirtti. Hatice, Çin’in Kuşak ve Yol Girişimi’ni kamu diplomasisinin önemli bir aracı olarak ve uluslararası öğrenci kayıtlarında önemli bir artış gören ülkenin eğitim politikalarını vurguladı. Son olarak, Çin’in yumuşak gücünü desteklemek için Çin Kamu Diplomasi Derneği’nin kurulmasından bahsetti.

 

Japonya ve Güney Kore’de Kamu Diplomasisi ve Resmi Kalkınma Yardımı

Kamu diplomasisinin Japonya ve Güney Kore için önemini tartışarak, uluslararası sorumluluk ve kültürel çekiciliğe sahip gelişmiş ekonomiler olarak kendi rollerini vurguladı. Japonya’nın kamu diplomasisi çabalarının 1950’lerden beri Japonya Vakfı ve diğer hükümet ve kültür kurumlarının kurulmasıyla devam ettiğini belirtti. Öte yandan, Güney Kore son zamanlarda Kore Dalgası gibi girişimlerle kültürel ve ekonomik yumuşak gücünü vurguladı. Hatice, resmi kalkınma yardımının her iki ülkenin kamu diplomasisindeki rolüne de dikkat çekti; Japonya küresel olarak büyük bir bağışçı, Güney Kore ise Güneydoğu Asya ve Afrika’ya yardım sağlamaya odaklandı.

 

Çin Diplomasisi ve Güney Kore Başarıları

Özellikle ülkenin ekonomik gücü ve insan hakları konularıyla ilgili olarak Çin diplomasisinin artan iddialılığını tartıştı. Çin diplomatları ve büyükelçilerinden, basın önünde ABD yetkilileriyle çatışmalar da dahil olmak üzere daha agresif ve kamuoyu tepkilerinin son örneklerini vurguladı. Ayrıca, K-pop’un küresel bir kültür elçisine dönüştürülmesiyle Güney Kore’nin kamu diplomasisinin başarılı bir şekilde kullanıldığına dikkat çekti. Hatice, Güney Kore ve Japonya’nın COVID-19 salgınını katı karantina önlemleri almadan kontrol altına almayı nasıl başardığına ve uluslararası sahnedeki itibarlarını nasıl artırdığına da dikkat çekti. Tersine, Çin’in imajının daha kısıtlayıcı önlemleri nedeniyle zarar gördüğünü belirtti.

 

Konfüçyüs Enstitüleri, Kamu Diplomasisi ve Kore Kültürü

Türkiye’deki Konfüçyüs enstitüleri ve diğer Asya dil bölümlerinin yönetimi ve büyümesini tartışarak, kamu diplomasisi faaliyetlerinin önemi ve Türkiye’nin eğitim burslarının uluslararası öğrenci çekmedeki başarısının altını çizdi. Emrecan kamu diplomasisi faaliyetleri için bütçeyi sorguladı ve Hatice bu tür faaliyetlerin çarpan etkisinin bütçeden bağımsız olduğunu söyledi. Tartışmada Kore kültürünün popülaritesine ve Güney Kore’deki Amerikan kültürünün etkisine de değinildi. Hatice, Güney Kore’de öğrenim gören kişisel deneyimlerini paylaştı ve Koreliler arasında ABD’nin onları Kuzey Kore’den gelen herhangi bir potansiyel tehdide karşı koruyacağına dair güçlü inancını belirtti.

 

Çin Yatırımları, Bölgesel İşbirliği ve Kamu Diplomasisi

Akademik ilgi alanlarını ve kariyer hedeflerini, özellikle Güney Kafkasya ve Gazze’deki Çin yatırımlarını sordu. Hatice bazı içgörüler sağladı, ancak Çin’in Kafkasya’daki yatırımları hakkında belirli bir bilgiye sahip olmadığını kabul etti. Tartışma daha sonra Güney Kore’nin dış politikasına, bölgesel işbirliğine ve Çin’in bölgedeki artan etkisine kaydı. Görüşmede, Türkiye’nin geçmiş ve mevcut yatırımlarına ve Çin’in 2012 yılından sonra agresif bir şekilde odaklanmış kamu diplomasisi çabalarına atıfta bulunularak kamu diplomasisi konusu da ele alındı.

 

İslam Dünyası Algısı ve Uygur Sorunu

Amerika’nın İslam dünyası algısı ve Uygur meselesi hakkında bir tartışma başlatırken, Kurt Ahmet’in görüşlerine katılıyor. Ahmet, Rusya’nın etki alanı içindeki Müslüman ülkelerdeki hassasiyetine de dikkat çekti. Yunus, özellikle Uygur Türklerinin durumundan bahsederek Türk devletlerinden geçecek bir proje gündeme getirdi. Emrecan, konuyla özellikle ilgilenmediğini ifade etti.