Abdullah ÇİFTÇİ 

Stratejist - Sosyal Medya Uzmanı 

 

Toplantıda teknoloji ve sosyal medyanın toplumdaki rolü üzerinde durulurken, Abdullah sosyal medyanın potansiyel zararlarını ve hükümet müdahalesine duyulan ihtiyacı vurguladı. Teknolojinin dijital iletişim ve diplomasi üzerindeki etkisi, çevrimiçi etkileşimlere doğru kayma, “teknoloji nüfusu” ve “Bilim ve Teknolojik Diplomasi” gibi yeni kavramların ortaya çıkışı, teknolojinin bireycilik ve toplumsal yapılar üzerindeki etkisi, teknolojinin reklamcılık ve izleme davranışı için kullanılması, internetin insanları iyileştirme ve kontrol etmedeki rolü de tartışıldı. Dijital dünyada stratejik düşüncenin önemi ve gelecekteki toplantıların online olarak yapılması potansiyeli vurgulandı.

 

Sosyal Medyanın Toplum Üzerindeki Etkisi

Toplantıda, hükümetin sosyal medya ve teknolojideki rolü hakkında, sosyoloji, insan psikolojisi ve aile dinamikleri üzerindeki etkileri vurgulanan bir konuşma yapıldı. Stratejik yazar ve sosyal medya uzmanı Abdullah, sosyal medyanın potansiyel zararları ve hükümet müdahalesinin gerekliliği konusundaki görüşlerini dile getirdi. Ayrıca bir diplomatik okul programından ve iyi yayınların önemine atıfta bulunuldu. Ancak, tartışma net bir şekilde yapılandırılmadı ve eylem öğeleri veya sonraki adımlar açıkça tanımlanmadı.

 

Teknolojinin İletişim ve Diplomasi Üzerindeki Etkisi

Teknolojinin dijital iletişim ve diplomasi üzerindeki etkisini tartışarak, çevrimiçi etkileşimlere doğru kaymayı ve "teknoloji nüfusu" ve "Bilim ve Teknolojik Diplomasi" gibi yeni kavramların ortaya çıkmasını vurguladı. Dijital dünyada stratejik düşüncenin önemini ve gelecekteki toplantıların online olarak yapılması potansiyelini vurguladı. Abdullah ayrıca teknolojinin bireycilik ve toplumsal yapılar üzerindeki etkisine, reklamcılık ve davranışları izlemek için teknolojinin kullanımına ve internetin insanları iyileştirme ve kontrol etmedeki rolüne de değindi. Sosyal medya ve dijital iletişimin siyasi hareketler ve diplomasi üzerindeki etkisini tartıştı ve Facebook verilerini içeren Cambridge Analytica skandalına atıfta bulundu. Sona doğru, Türk Devletleri Teşkilatı’nın kurulmasından ve örgüt içinde skandal potansiyelinden bahsetti.

 

Teknolojinin Toplum Üzerindeki Etkisi Tartışıldı

Teknolojinin toplum üzerindeki etkisi üzerine bir tartışmaya öncülük etti, yapay zekanın potansiyelini ve yeni bir parasal sisteme duyulan ihtiyacı vurguladı. Teknolojinin değişen güç dinamikleri ve siyasi süreçleri etkilemedeki rolünü vurguladı ve insan psikolojisi ve sosyolojisi üzerindeki potansiyel etkileri konusundaki endişelerini dile getirdi. Abdullah ayrıca yeni bir sanal dünyanın ortaya çıkışını ve buna eşlik eden sosyalleşme süreçlerini ve teknolojinin sosyalleşme, ticaret ve dini inançlar dahil olmak üzere toplumun çeşitli yönlerini etkileme potansiyelini tartıştı. Hükümetlerin ve yetkililerin teknoloji kullanımını yakından izlemeleri gerektiğini vurguladı. Ancak, konuşma biraz kopuktu ve net kararlar, sonraki adımlar veya eylem öğeleri yoktu.

 

Teknoloji, Jeopolitik ve Ülkenin Geleceği

Teknoloji, yapay zeka, jeopolitik ve ülkelerinin geleceği gibi çeşitli konular etrafında döndü. Abdullah, Nesnelerin İnterneti ve yapay zeka gibi teknolojilere yatırım yapmanın önemini vurguladı. Arkeoloji öğrencisi Şeyda, hızlı gelişme ve teknolojik ilerlemenin potansiyel riskleri hakkında endişelerini dile getirdi. Görüşmede Tayvan’daki duruma ve sonuçlarına da değinildi. Sonlara doğru, İzmir’e yapılacak potansiyel bir ziyaretten bahsedildi, ancak transkriptte net bir karar veya sonraki adım belirtilmedi.

 

Dijital Hukuk ve Sosyal Kredi Sistemi Tartışması

Özellikle Çin’in sosyal kredi sistemine odaklanarak dijital hukukun toplum üzerindeki etkilerini tartıştı. Bu sistemin vatandaşların davranışlarını izlemek ve kontrol etmek için YZ ve veri analitiğini nasıl kullandığını, kuralları veya düzenlemeleri ihlal edenleri cezalandırdığını açıkladı. Ayrıca, yargı karar vermede AI’nın potansiyeline ve insan yargıçların rolü üzerindeki olası etkilerine de değindi. Toplantıya ev sahipliği yapan Nizam, bu gelişmeler ve potansiyel etkileri hakkında daha fazla bilgi edinmekle ilgilendiğini belirtti.

 

Rusya, Avrupa, Türkiye, Dijital Para: Abdullah’ın İçgörüleri

Rusya’nın artan gücü, Rusya ile Avrupa arasındaki çatışma potansiyeli ve Türkiye’nin bu dinamiklerdeki rolü gibi bir dizi konuyu ele aldı. Ayrıca Avrupa’nın ekonomik toparlanmasına ve asker bulma mücadelesine de değindi. Abdullah daha sonra konuşmayı dijital para konusuna kaydırdı, nakitsiz bir toplumun potansiyel risklerini ve hükümet düzenlemesine duyulan ihtiyacı vurguladı. Toplantıdaki diğer katılımcılar da tartışmaya katkıda bulundu, ancak katkıları Abdullah’ınki kadar önemli değildi.

 

Türkiye’nin Enerji ve Ekonomik Geleceği

İşsizlik ve Türkiye’nin enerji piyasasında kilit bir oyuncu olma potansiyelini tartıştılar. Abdullah, Türkiye’nin enerji yolları için bir geçiş ülkesi olarak coğrafi avantajını vurguladı ve enerji sektörünü artırabilecek 30 milyar dolarlık bir yatırımdan bahsetti. Bakan, hidrojen de dahil olmak üzere yeşil enerjinin yükselişine ve Türkiye’nin kendisini bu alanda bir merkez haline getirme çabalarına da değindi. Ayrıca Abdullah, ülke ekonomisi için gelecek vaat eden umutlara işaret ederek Türkiye’de bir borsa oluşturulmasına da değindi.

 

Jeopolitik, Yapay Zeka ve Türk Politikası

Başta jeopolitik ve uluslararası ilişkiler olmak üzere çeşitli konularda geniş çaplı bir tartışmaydı. Yahya ve Abdullah yapay zekanın kullanımını ve dijital güvenlikle ilgili riskleri tartıştılar. Ayrıca Rusya ve Ukrayna arasındaki potansiyel çatışmaya, Çin’in Orta Doğu’daki etkisine ve İsrail-Filistin çatışmasına değindiler. Abdullah, Türkiye’nin stratejik önemini ve çatışmaların çözümündeki potansiyel rolünü vurguladı. Görüşmede ayrıca ABD ve Çin’in bölgedeki etkisine de değinildi. Abdullah Türk siyasetini ve karşılaştığı zorlukları da ele aldı. Sonlara doğru Öztürk, Abdullah ile stratejik araştırmaları tartışmaya olan ilgisini dile getirdi. Toplantı transkript anlamlı bir özet sağlamak için yeterince açık değildi.