Necmettin AKBEN 

Cumhurbaşkanlığı (E) Genel Sanat Yayın Yönetmeni 

 

Türk Müziği: Tarihi Önemi ve Kültürel Kimliği

Türk kültüründe müziğin tarihsel önemini tartıştı. Müzik teorisi ve pratiğinin gelişimine katkıda bulunan filozof II, Farabi, Saffetin ve Mustafa Tir Efendi de dahil olmak üzere çeşitli figürlerden bahsetti. Necmettin, müziğin Türk kimliğini şekillendirmedeki rolünü ve kültürel değerleri aktarmadaki etkinliğini vurguladı. Müziğin dünya çapında Müslümanlar üzerindeki etkisine, özellikle de dini bayramlarda vurgu yaptı.

 

Müzik Yoluyla Diplomasi: Türk Besteciler ve Hassasiyetleri

Müzik yoluyla diplomasi konusu etrafında döndü. Yabancı delegasyonlar için programlar hazırlanmasında saygı ve hazırlığın önemini vurgulayarak, her ülkenin benzersiz hassasiyetlerini kabul etti. Necmettin ayrıca Türk müziğinin diplomasideki rolünü ve insanları birleştirme yeteneğini vurguladı. Hem çoğunluk hem de azınlık gruplarından önemli Türk müziği bestecilerine atıfta bulundu. Bununla birlikte, transkript ayrıktı ve net bir anlatıdan yoksundu, bu da kısa bir özet sağlamayı zorlaştırıyordu.

01.png     02.png     03.png

Batı Orkestralarının Türk Müziğine Etkisi

Batı orkestralarının Türk müziği üzerindeki etkisini tartışarak, Batı orkestralarının Türk parçalarını çaldığı örneklere ve daha fazla Batılı enstrümanın geleneksel Türk müziğine entegrasyonuna dikkat çekti. Müziğin dostlukları ve toplumsal bağları teşvik etmedeki önemini vurguladı. Ancak Stratejik’in katkıları tutarsız açıklamalar nedeniyle net değildi. Toplantının transkriptinde ana tartışma noktaları hakkında net bilgi verilmemektedir.

 

Ortadoğu Müziği ve Dostluk

Genç yaşta çocuk kaybetmenin duygusal etkisini ve Orta Doğu ülkelerinde müziğin önemini tartıştı. Saygın bir Ortadoğu bestecisi olan Şerif Miting Tarhan ve dostlukları ve kültürel alışverişi teşvik etmeye katkıları hakkında hikayeler paylaştı. Necmettin, Tarhan’ın arkadaşlıkları üzerinde önemli bir etkisi olduğunu ve Bağdat’taki Konservatuvar’ın kurucusu olduğunu belirtti. Bununla birlikte, Tarhan’ın Amerika ile olan ilişkisi ve aynı zamanda bir şerif olarak da anılıp anılmadığı konusunda bazı belirsiz noktalar vardı.

 

Yabancı Liderlerin Programlara İlgilerini Anlamak

Programlara ev sahipliği yaparken yabancı cumhurbaşkanlarının ve başbakanların çıkarlarını anlamanın önemini tartıştı. Konukların özel ilgi alanlarını incelemek de dahil olmak üzere programlarına yaklaşımlarının ciddiyetini vurguladı. Necmettin ayrıca kendi klasiklerinin programa dahil edilmesinden, bazı sürprizlerden ve karşılıklılık unsurlarından da bahsetti. Bununla birlikte, transkript oldukça belirsizdi ve tartışma zaman zaman konuyu saptırıyor gibiydi, bu da daha ayrıntılı bir özet sunmayı zorlaştırdı.

 

Türk Müziği ve Kurucuları Tartışması

Türk müziği, kurucuları ve ilgili bazı eserler hakkında bir tartışma gibiydi. Necmettin, genç bir yetenek, bir parti ve Türk müziğinin kurucusundan bahsederek bu konulardaki düşüncelerini ve görüşlerini paylaştı. Ayrıca Abdulkadir’in bir kitabından ve Meral Six’in bir eserinden de bahsetti. Stratejik, bir plakanın içeriğini inceleyerek ve beyaz bir bardaktan bahsederek tartışmaya katkıda bulundu. Ancak, toplantı sırasında alınan belirli amaç veya kararlar transkriptten net değildi.

 

Müzik, Diplomasi ve Kültürel Koruma

Özellikle Rusya’daki arkadaşlarından gelen programların olumlu karşılanmasını tartıştı. Bazı parçalar için istisnalar dışında, enstrümantal eserlerin performanslarındaki önemini vurguladı ve müziğin uluslararası dostlukları teşvik etmedeki rolünü vurguladı. Necmettin, konserler sırasında kemancı bir arkadaşı ve Burkina Fas cumhurbaşkanı için bir sürpriz hakkında anekdotlar paylaştı. Programı her ülkeye kültürel uzmanlıklarına göre uyarladıklarını ve sanatın diplomasideki rolünü ve birliği teşvik ettiğini vurguladı. Resmi devlet kurumlarının kültürün korunması ve gelecek nesillere aktarılmasındaki önemine ve Ankara ve İstanbul’un kültürel zenginliğine de değindi.

 

Türk Müziği Tartışması ve Tatil Deneyimi

Müzik etkinliklerine katıldığı ve gece boyunca eserler okuduğu Tayland’daki son tatil deneyimini paylaştı. Ayrıca bekleyen bir Türkiye gezisinden ve bir üçleme ve klasik Türk müziğine olan ilgisinden bahsetti. Konuşma daha sonra Türk müziğinin sınıflandırılması üzerine bir tartışmaya dönüştü ve Necmettin inisiyasyon dönemini ve neoklasik dönemi açıklığa kavuşturdu. Ercan bir soru sordu, ancak tartışmanın sonunda cevapsız kaldı.

 

Türk Müziği Eğitimi ve Kültürel Koruma

Türk klasik müziğinin önemini ve onu genç nesillere aktarmanın zorluklarını tartıştılar. Bu müziği bir çözüm olarak eğitim müfredatına entegre etmeyi önerdiler. Necmettin, müfredatta Türk müziğinin olmamasından duyduğu endişeyi dile getirdi ve Türk müziği eğitimine erişmek için memleketini terk etmek zorunda kalma konusundaki kişisel deneyimini paylaştı. Görüşme Ercan’ın bazı konulara bakmayı kabul etmesi ile sona erdi. Necmettin ayrıca bestecilerin ve şarkıların hikayelerini anlattığı, kültürel eğitimin önemini ve müziğin toplumdaki rolünü vurguladığı bir televizyon programından da bahsetti.