SDE Akademi ve YTB ortaklığıyla gerçekleştirilen Uluslararası Öğrenci Akademisi programının ilk dersi SDE Başkanı Doç. Dr. Muhammet Savaş Kafkasyalı tarafından anlatıldı. Açılış konuşmasının ardından modern uluslararası sistemin oluşum süreci çerçevesinde  bu sistemin dayanak noktalarından başlayarak günümüze kadarki gelişim sürecini anlatan Kafkasyalı, bilimin modern sistem için bir kontrol aracı olduğu ve aklı belirleyebilenlerin akli (makul) olanı da belirleyebileceği üzerinde durdu. Bizim temelimizin adalet olması gerektiği ve kontrol etme amacıyla tasarlanan bilimin günümüzde kontrol etmeyi başaramadığını söyleyen Kafkasyalı, "Bizim temelimiz olan adalet, bir şeyin olması gereken yerde olmasıdır. Fakat amacı kontrol etmek olarak tasarlanan bilimin, kontrol etmeyi başaramadığı görülmüştür. İnsan, kâinatı kontrol edememiştir. Kurgusal çıkar temelli uluslararası sistem, adalete aykırı, zulüm üreten sistemdir. Yeni ’Adalet Temelli Uluslararası Sistem’ kurulmalıdır. Uyum/ahenk dediğimiz şeyi sağlayabilecek, kendimiz/devletimiz/insanlık için adaletin temel olduğu kainat sistemine bilim ile uyum sağlamalıyız yani adaleti sağlamalıyız." diyerek sözlerini sonlandırdı.