1977 Van doğumludur. Lisans eğitimini Çin Dili ve Edebiyatı üzerinden tamamladıktan hemen sonra Çin’de Pekin Üniversitesi’nde öğrenimine devam etti. Yüksek Lisansını Karşılaştırmalı Eğitim üzerine (Türkiye - Çin Zorunlu Eğitim Sistemi) Ankara Üniversitesi’nde tamamladı.

Kariyer Planlama, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Koordinatörlüğü, Öğrenci Dekan Yardımcılığı ve Eğitim Danışmanlığı yaptı. Halen Stratejik Düşünce Enstitüsü’nde görev yapmaktadır.