1977 Van doğumludur. Lisans eğitimini Çin Dili ve Edebiyatı üzerinden tamamladıktan hemen sonra Çin’de Pekin Üniversitesi’nde öğrenimine devam etti. Yüksek Lisansını Karşılaştırmalı Eğitim üzerine (Türkiye - Çin Zorunlu Eğitim Sistemi) Ankara Üniversitesi’nde tamamladı.

Polis Akademisi’nde Uluslararası Güvenlik Bölümü’nde doktora yapmaktadır. Ayrıca 2010 - 2014 yıllarında Polis Akademisi’nde seçmeli ders olarak Çince dersi verdi. Kariyer Planlama, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Koordinatörlüğü, Öğrenci Dekan Yardımcılığı ve Eğitim Danışmanlığı yaptı. Halen Stratejik Düşünce Enstitüsü’nde görev yapmaktadır.