Uluslararası Diplomasi Okulu Haftayı Küreselleşme, Etkileri ve Uluslararası Ekonomi başlıklı derslerle tamamladı.

Uluslararası Diplomasi Okulu’nun bu haftaki programında SDE İç Politika ve Hukuk Koordinatörü Prof. Dr. Tevfik Erdem ve SDE Ekonomi ve Finans Koordinatörü Prof. Dr. Abuzer Pınar konuşmacı olarak katılım sağladı.

‘Küreselleşme ve Etkileri’ başlığı çerçevesinde genel bir sunum gerçekleştiren Prof. Dr. Erdem, küreselleşmenin tarihsel sürecine değindikten sonra küreselleşmeye yönelik sunulan alternatif yaklaşımları farklı bağlamlarda değerlendirdi ve katılımcılarla birlikte küreselleşme ve etkilerini ele aldı.

Prof. Dr. Abuzer Pınar ise gerçekleştirdiği atölye çalışmasında Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Hukuk ve Ekonominin birbirleriyle ilişkisini irdeledi. Atölye çalışmasında Dünyanın üretim merkezindeki eksen değişikliği, lojistiğin stratejik önemi gibi hususlar ve bu değişen parametrelerin bölgesel ilişkilere muhtemel yansımaları konuşuldu.