Uluslararası İktisadi Sistem ve Gelişmekte Olan Ülkeler

SDE Akademi’de bu hafta SDE Ekonomi Koordinatörü Prof. Dr. Abuzer PINAR ’Uluslararası İktisadi Sistem ve Gelişmekte Olan Ülkeler’ başlıklı dersi anlattı.

Uluslararası sistemin aslında finans sektörü ile reel sektör arasındaki sağlıksız ilişkiye dayandığını söyleyen Pınar bu iki sektör ve bunlar arasındaki ilişkiden bahsetti. Ayrıca, ulusal ve ulusal iktisadi sistemin işleyişi, iktisadi karar alanlarından bahsetti. Ekonomik olarak güçlü devletlerin büyük fonlarının para kazandığı marketler anlamına gelen Yeni Yükselen Piyasalarda (emerging markets) yüksek kazanç elde edebilmek için gelişmekte olan ülkelerdeki bu piyasa düzenlerine dahil olmak istediklerini fakat Çin ve Hindistan gibi yükselen ekonomilerin veya Türkiye gibi orta düzeydeki ülkelerin artık yüksek kazanç sağlamak isteyen bu ülkelere baş kaldırdığını belirtti. Gelişmekte olan ülklerin durumlarının yarın ne olacağı konusunda ise mevcut sistem ve kurallarla gelişmekte ollan ülkelerin dezavantajlı olduğu, kuralları çiğnemenin ise savaş nedeni olabileciğini belirtti. Bu çatışmaların çözümü olarak ise Pınar, ekonomik-siyasi-askeri güçkerle müzakere, uluslararası siyasette yeni işbirlikleri, Rusya-Çin blokunun alternatif lideriği ve İslam ülkelerinin karar vericiler arasında daha fazla güç sahibi olarak mevcut düzeni değiştirme girişimlerini önerdi. Tarihte dünya savaşlarının mevcut sistemin çökmesi ile ortaya çıktığını hatırlatan Pınar, Asya’da yükselen güç Çin’in karşısında ABD’nin kazanamayacağının; şu an Asya’da yükselen güçler arasında liderlikte İslam ülkelerinin olmadığının tespit edildiğini söyledi. Ayrıca, İslam ülkelerinin BM’de veto haklarının olmadığının, yani yeni düzende de sahnede olmadıklarını ama ekonomik olarak yeni düzenin bir parçası olduklarını düşündüğünü belirtti.