Konuşmasının ilk bölümünde Enerji ve Çevre ilişkisine değinen Arı: “Enerji ve çevre birbirine dost iki unsurdur. Enerji kaynakları olmadan hayat devamlılığı sağlanamayacağı gibi çevreye verilen olası zararlarda da geleceğimizi ve gelecek nesillerimizi tehlikeye atmış oluyoruz. Bu noktada enerji kullanımı çevre ile dost olmalıdır, bu noktada geliştirilmelidir.” 

Türkiye’nin yenilenebilir enerji potansiyeline değinen Arı: “Türkiye yenilenebilir enerji potansiyelinde birçok ülkeden daha avantajlı konumdadır. Bu alanda çalışmalar geçmiş yıllara göre aktif şekilde ilerliyor fakat daha iyisi elbette ki yapılabilir, geliştirilebilir.” 
Uluslararası anlaşmalara değinerek: “Türkiye, Kyoto Protokolü’ne imzalamış ve taraf olmuştur. Paris anlaşmasını ise imzalamış fakat taraf olmamıştır. Taraf olmak demek anlaşmanın tüm maddelerini yerine getirmek demektir. Paris anlaşmasındaki problem ise ülkelerin gelişmiş ya da gelişmekte olan bir ülke tanımının yapılamamasıdır. Türkiye bu noktada problem yaşamaktadır.” 

Bir buçuk saat süren ders, soru – cevap kısmı ile son buldu