Petrol ve Doğalgazın enerji kaynaklarındaki seyri üzerinde değerlendirmeler de bulunan Kara, 2030’a kadar fosil enerjinin önemini koruyacağını, 2030’dan sonra ki süreçte ise Nükleer enerji ve Yenilenebilir enerji kaynaklarının, enerji piyasasında hakim konuma geleceğini ifade etti.

Dünyanın halihazırda ki üretilebilir petrol rezerv miktarını da aktaran Kara, üretilebilir konumdaki rezervlerin 1.7 trilyon varil olduğunu belirtti. Dünya petrol ticaretinin seyrine de değinen Kara, dünyanın en uç noktaları arasında taşımacılığın gerçekleştiğini ve bu noktada ulaşım güzergahlarının ve güvenli geçiş bölgelerinin stratejik öneme sahip olduğunu belirtti.

Sunumunun ilerleyen kısmında petrolün tarihsel seyrini, kriz dönemlerini bu krizlerden çıkışın nasıl gerçekleştiğini de aktaran Kaya, petrol krizlerinin dünya ekonomisinin seyrine olan etkisini ve ekonomik endekslerdeki önemini vurguladı.

Dersin son bölümünde petrol politikasını etkileyen dinamikleri açıklayan Kaya, başta arz-talep dengesinin bunun yanı sıra diğer enerji kaynaklarının petrol ve doğal gazı ikame etmesi olduğunu ifade eden Kaya, petrolün çevresel etkisinin olumsuz seyri, elektrikli araçlarının üretiminde ki yükseliş ve uluslararası dengeler olduğunu vurguladı.

1,5 saat süren ders soru-cevap kısmının akabinde tamamlandı.