1996 yılında doğdu. 2019’da Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında lisans derecesi aldı. Aynı yıl Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Kafkasya Çalışmaları Tezli Yüksek Lisans programına kabul edildi. Şu an tez aşamasında olup, İran yaptırımlarının sosyo-ekonomik etkileri üzerine çalışmasını yürütmektedir. Başlıca çalışma alanları; İran, Hibrit Savaş ve Psikolojik Harp olup çeşitli mecralarda ilgi alanları doğrultusunda yazmaktadır. B2 düzeyinde İngilizce, başlangıç seviyesinde Farsça bilmektedir.