Değişen Küresel Sistemde Türkiye’nin Rolü

Değişen Küresel Sistemde Türkiye’nin Rolü

2014 Yılı Gençlik Projeleri Destek Programı Kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı Tarafından Desteklenen, Stratejik Düşünce Enstitüsü’nün yürüttüğü ‘Bir Meslek Olarak Akademisyenlik’ projesi kapsamında 07.02.2015 Cumartesi günü saat 10.30’da Stratejik Düşünce Enstitüsü Başkanı (SDE) ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Sn. Prof. Dr. Birol Akgün’ün katılımıyla, “Değişen Küresel Sistemde Türkiye’nin Rolü’’ başlıklı yuvarlak masa toplantısı 32 kişinin katılımıyla 1 gün süreyle, Stratejik Düşünce Enstitüsü Fuaye salonunda gerçekleştirildi.

Değişen Küresel Sistemde Türkiye’nin Rolü

 

Haber:  Ömer Faruk UĞURLU

 

2014 Yılı Gençlik Projeleri Destek Programı Kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı Tarafından Desteklenen, Stratejik Düşünce Enstitüsü’nün yürüttüğü ‘Bir Meslek Olarak Akademisyenlik’ projesi kapsamında 07.02.2015 Cumartesi günü saat 10.30’da Stratejik Düşünce Enstitüsü Başkanı (SDE) ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Sn. Prof. Dr. Birol Akgün’ün katılımıyla, “Değişen Küresel Sistemde Türkiye’nin Rolü’’ başlıklı yuvarlak masa toplantısı 32 kişinin katılımıyla 1 gün süreyle, Stratejik Düşünce Enstitüsü  Fuaye salonunda gerçekleştirildi.

 

Uluslararası ilişkilerde Türkiye’nin yeri ve önemini anlamadan önce, genel olarak dünyada uluslararası ilişkileri etkileyen düşünce, teori ve akımlar anlatıldı.20. yy’da uluslararası ilişkileri etkileyen iki temel teori olan realizm ve idealizm teorisyenleriyle birlikte analiz edilerek tarihsel ve güncel etkileri irdelendi.

Uluslararası Sistemi anlamada nüfus ve coğrafyanın, doğal kaynak zenginliğinin, askeri gücün ve siyasi istikrarın önemi vurgulandı. Uluslararası Sistemde ülkelerin güçlerine göre bir hiyerarşi içinde olduğu ve bu güç hiyerarşisinde sayısı az olan ABD ve dönemin SSCB’si gibi Süper Güç ülkeler, sistemde ağırlığı olan Büyük Güç ülkeler, kendi bölgesindeki olaylara etki eden Bölgesel Güç ülkeler ve Ulusal Güç ülkeler olarak ülkelerin önemi ve etkileri anlatıldı. Büyük güçlerin hegemonik güce dönüşmesi için, yalnızca askeri güç (hard power) değil, bazı soft powerların (büyük bir ülkenin temsil ettiği siyasi, ekonomik ve kültürel değerler) olmasının önemi konuşuldu.

Gücün göreceli ve değişebilir olduğu İbni Haldun, Paul Kennedy gibi isimler çerçevesinde analiz edildi. Uluslararası ilişkilerin iki ana amacı güçlü olmak ve gücü korumak olduğu ve bu iki amacı gerçekleştirebilmek için siyasi ve ekonomik gücün nasıl ve nerelere aktarılması gerektiği, devletlerin GSMH’si ve savunmaya yaptıkları yatırım ve harcamalar perspektifinde karşılaştırmalı tablolarda analiz edildi.

Değişen küresel sistemde, uluslararası sistem ’’Nereye Gidiyor?’’ sorusunun cevabı arandı. Çeşitli düşünür ve yazarların teorilerinden ve kitaplarından kısaca bahsedildi.

Son olarak uluslararası sistemde gücünü kaybetmeye başlayan ABD hegemonyası sonrası ’’olası senaryolar’’ tespit edildi. Tek merkezli çok kutupluluk (uni-multipolarity), çok kutupluluk (multi-polarity) ve kutupsuzluk (non-polarity) üç senaryo olarak içerik ve örnekleriyle anlatıldı. Akademik ve tarihi perspektiften uluslararası ilişkilerin temel dinamikleri ilk derste analiz edildi.

Yuvarlak masa toplantısı Prof. Dr. Birol Akgün’ün öğrencilerin sorularını yanıtlamasıyla sona ermiştir.

 

Paylaş:Yorumlar

Henüz yorum eklenmemiş..

Yorum Ekle
  • Yenile