Strateji ve Strateji Araştırmaları

Strateji ve Strateji Araştırmaları

SDE Akademi Kayseri bünyesinde gerçekleştirilen “Strateji ve Strateji Araştırmaları ” dersi 14.03.2015 Pazar günü saat 13.30’da Sn. Doç. Dr. Erkin Ekrem’in katılımlarıyla 22 kişinin katılımıyla 1 günlük süreyle İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi’nde gerçekleştirildi.

Strateji ve Strateji Araştırmaları

Haber: Ahmet Ceylan

 

SDE Akademi Kayseri bünyesinde gerçekleştirilen “Strateji ve Strateji Araştırmaları ” dersi 14.03.2015 Pazar günü saat 13.30’da Sn. Doç. Dr. Erkin Ekrem’in katılımlarıyla 22 kişinin katılımıyla 1 günlük süreyle İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi’nde gerçekleştirildi.

Çin’in Orta Asya politikaları üzerinden örneklerle yürütülen sunumda, öncelikli olarak politikanın oluşumu ve belirlenmesinde önemli paya sahip olan çıkarlar, hedefler ve strateji planı kavramları üzerinde duruldu. Devletlerin ortaya koyduğu ulusal ve uluslararası politikalarda bu üç kavramın doğru anlaşılıp, iyi analiz edilmesi gerektiğinin önemi vurgulandı.

Politika oluşumunda ilk basamak olan çıkarlar konusuna Çin ’ in belirlemiş olduğu kriterler örnek gösterilerek kavramın daha somut hale getirilmesi sağlandı. Örneğin, devletin bekası, halkın refahı, kültürel özelliklerin korunması ve  milli itibarın arttırılması Çin’ in "çıkarlar" başlığı altında toplanabileceği kaydedildi.

Belirlenen çıkarların daha somut bir hale getirilebilmesi için "hedefler" tayin edilmesi gerektiğinin önemi vurgulandı. Belirlenen hedeflerin çıkarları gerçekleştirmeye yönelik olması gerektiği kaydedildi. Örneğin, Çin, devletin bekası ve halkın refahı olarak belirlediği çıkarlarını, iç ve dış güvenliğin sağlanması, siyasi egemenliğin sürdürülmesi ve halkın refahını arttırmak adına sosyal, kültürel, eğitim, sağlık ve ekonomi alanlarındaki kalkınmayı arttırmak olarak hedefe dönüştürdüğü kaydedildi.

Hedeflerin çoğaldığı noktada tüm hedeflerin bir paket halinde birleştirilip, strateji planına dönüştürülmesi gerektiği belirtildi. İdeal bir strateji ve strateji planının daima başarılı sonuç vereceği vurgulandı. Ancak; olay, durum ve olguların geçmiş, bugün ve geleceği aynı çizgi üzerinde düşünüp öngörüde bulunarak doğru, uygulanabilir bir strateji planının oluşturabileceği belirtildi. Çin üzerinden verilen örneklerle strateji palanı daha somut hale getirildi. Örneğin, Çin’ in strateji planı olarak başta askeri harcamaları azaltıp, ekonomiyi kalkındırma adına önemli adımlar attığı ve üç aşamalı bir kalkınma stratejisi planı izlediği belirtildi. Uygun bir strateji planının başarılı olacağının tipik örneğinin Çin olduğu kaydedildi.

Mevcut olan gücü hedef ile en uygun ve uyumlu hale getirmenin strateji planı olduğu belirtildi. Yumuşak gücün önemine değinilip, Türkiye’nin Orta Doğu’da uyguladığı yumuşak güç politikasından örnekler verildi.

Toplantının sonuna doğru strateji kelimesinin kökenine ve tanımlarına yer verildi. Strateji kelimesi pek çok kişi tarafından üzerinde düşünülüp farklı tanımlara ulaşıldığı kaydedildi. Sn Doç. Dr. Erkin Ekrem ’ in tanımıyla strateji; belirlenmiş hedefe ulaşabilmek için bütün imkânları bilimsel yöntemlerle değerlendirme ve uygulama sanatı olduğu kaydedildi. Bu tanımın dayandığı üç temel ayaktan bahsedildi.

  • Temel çıkarlar üzerinden tespit edilen hedefler,
  • bu hedeflere ulaşabilmek için olumlu ve olumsuz tüm imkanların ele alınması ve kaynak dağılımı,
  • Tüm bunların uygulanabilirliği ve sonuç alınabilirliği.

Strateji belirlendikten sonra yürütülmesi gereken aşamaların strateji değerlendirme, strateji karar alma ve strateji hazırlık olduğu belirtildi.

Son olarak, stratejinin temel özelliklerinde bütünlük ( geniş perspektif ve açı) , girişimcilik (pasiflikten kaçınmak), öngörülebilirlilik (her tür senaryoya hakim olma), ve uygulanabilirlik (verimli sonuç alabilme) kavramlarına değinilerek oturuma son verildi.

 

Paylaş:Yorumlar

Henüz yorum eklenmemiş..

Yorum Ekle
  • Yenile