Türkiye Ekonomisinin Dünyadaki Yeri ve Yapısal Dönüşümler

Türkiye Ekonomisinin Dünyadaki Yeri ve Yapısal Dönüşümler

SDE Akademi Afyon bünyesinde gerçekleştirilen “Türkiye Ekonomisinin Dünyadaki Yeri ve Yapısal Dönüşümler” konulu ders 14.03.2015 Cumartesi günü saat 13.30’da Sn. Doç. Dr. Selim Kayhan‘ın katılımlarıyla ve 22 kişinin katılımıyla 1 günlük süre ile Afyon Kocatepe Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Türkiye Ekonomisinin Dünyadaki Yeri ve Yapısal Dönüşümler

 

Haber: Ayşenur Candan

 

 

SDE Akademi Afyon bünyesinde gerçekleştirilen “Türkiye Ekonomisinin Dünyadaki Yeri ve Yapısal Dönüşümler” konulu ders 14.03.2015 Cumartesi günü saat 13.30’da Sn. Doç. Dr. Selim Kayhan‘ın katılımlarıyla ve 22 kişinin katılımıyla 1 günlük süre ile Afyon Kocatepe Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

 

Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyesi Doç.Dr. Selim Kayhan’ın katıldığı seminerde Küreselleşme ve Bölgeselleşme kavramları, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde Gayrı Safi Yurtiçi Hâsıla(GSYH)’nın büyüklüğü ve bu ülkelere yapılan sermaye akışı büyüklüğü, 2008 krizi ve Dünya’daki etkileri, Türkiye’nin Ekonomik yapısı ve ülke ekonomisini geliştirecek reformlar hakkında bilgiler verildi.

         Küreselleşme ve Bölgeselleşme Kavramları

   Küreselleşme; iletişimin ve teknolojik yeniliklerin gelişmesiyle ortaya çıkan bir kavramdır. Küreselleşme ile birlikte bölgeselleşme kavramı da var olmuştur. Bölgeselleşme; ülkelerin ekonomik, gümrük ve siyasi birlikler oluşturmasıdır. Bölgeselleşme neticesinde Dünya’da sınırlar ortadan kalmış ve Dünya bir nevi köy haline gelmiştir

                                                                                        Dünyada Büyük Etki Yaratan 2008 Krizi

   ABD’de ortaya çıkan bu kriz, 1929 Buhranından sonra Dünya’nın en büyük krizlerinden biri olarak bilinip başta gelişmiş ülkeler olmak üzere tüm Dünya’yı etkisi altına almıştır. Krizin etkisinin diğer ülkelerce derinden hissedilmesinin nedeni Amerika’nın büyük bir ekonomik güç olması ve bunun neticesinde ithalat ve ihracatının azalması sonucu diğer ülkelerin üretim girdi ve çıktılarının küresel boyutta etkilenmesidir.

  Krizden sonra Amerika ve Avrupa Birliği ülkelerinin ekonomideki büyüklüğü ivme kaybetmiştir. Kriz sonrası G–7 zirvesinin yetersiz kaldığı hissedilip G–20 zirvesi küresel ekonomide yeni bir oluşum olmuştur. Ayrıca G-20’ye 2015’te Türkiye’nin dönem başkanlığı yapacağı belirtilmiştir.

                                                                                     Türkiye Ekonomisine Genel Bir Bakış

   Dünya ortalamasında kişi başına düşen yıllık gelir 10.100 dolar olup bu Türkiye’de 10.500 dolar seviyesindedir. Türkiye Dünya’nın 16. Avrupa’nın 6. büyük ekonomisidir. İşsizlik oranı 2014 Kasım verilerine göre %10,7’dir.Türkiye 1997’de Dünya sıralamasında en yüksek enflasyona sahip 5. ülke iken 2014 yılında 21.sırada yer almıştır. Kayhan; Türkiye’nin ithalat miktarının yüksek olmasının kötü yorumlanmaması gerektiğini belirtip özellikle enerji ithalatının yapılmasının ülkede üretim yapıldığının göstergesi olduğunu belirtmiştir. Ülkelere yapılan yabancı yatırımların ülkenin ekonomik istikrarıyla doğru orantılı bir seyri vardır. Son dönemde ekonomik istikrar sebebiyle Türkiye’ye yapılan yatırımlarda belirgin bir artış gözlenmektedir.

        Türkiye’de üretimin tekrar yapılandırılması konusunda en önemli konu katma değeri yüksek mallar ihraç edebilmektir. Güney Kore örneğinde teknolojik yapılanma ile maliyetinin çok üstünde bir gelir getirildiği belirtilmiştir. Türkiye’nin tekstil ve tarım gibi sektörlerdeki ihracatında katma değerinin yüksek olmadığı belirtilmiştir. Başlıca yapılabilecek reformlar; hukuk reformu, eğitim reformu ar-ge çalışmaları ve inavasyon çalışmaları şeklinde sıralanabilir.

Gerçekleştirmiş olduğumuz yuvarlak masa toplantısı, arkadaşlarımızın soruları ve Sn. Doç. Dr. Selim Kayhan’ın önerdiği okumalar ile son bulmuştur.

 

 

 

Paylaş:Yorumlar

Henüz yorum eklenmemiş..

Yorum Ekle
  • Yenile