Türkiye’nin Dünya Ekonomisindeki Yeri

Türkiye’nin Dünya Ekonomisindeki Yeri

SDE Akademi Kayseri bünyesinde gerçekleştirilen “Türkiye’nin Dünya Ekonomisindeki Yeri ” dersi 08.03.2015 Pazar günü saat 13.30’da Sn. Doç. Dr. Selim Kayhan’ın katılımlarıyla 22 kişinin katılımıyla 1 günlük süreyle İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi’nde gerçekleştirildi.

Türkiye’nin Dünya Ekonomisindeki Yeri

         

 

 

Haber: Recep Görmez ve Ahmet Ceylan

 

SDE Akademi Kayseri bünyesinde gerçekleştirilen “Türkiye’nin Dünya Ekonomisindeki Yeri ” dersi 08.03.2015 Pazar günü saat 13.30’da Sn. Doç. Dr. Selim Kayhan’ın katılımlarıyla 22 kişinin katılımıyla 1 günlük süreyle İlim Yayma Cemiyeti Kayseri Şubesi’nde gerçekleştirildi.

 

       

 

  İktisat, İslam’dan ayrı bir kavram değildir. Allah insanlara bu dünyada iman etmeyi öğretti. İktisadi bilimlerin bu noktada önemi vardır. Dünya ekonomisindeki iki eğilim KÜRESELLEŞME ve BÖLGESELLEŞME. İletişim ve teknolojinin gelişmesiyle küreselleşme ortaya çıktı. Dünyada en ücradaki olayı öğrenme imkânımız var. Küreselleşme ile birlikte bölgeselleşme ortaya çıktı.

Bölgeselleşme = Avrupa birliği

Küresel,  Ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel boyutları olan kavram

-Dünyanın köy haline gelmesi

-Ekonomik sınırların ortadan kalkması

-Uluslararası etkileşimin ve Ulus üstü ( IMF, DTÖ, DB ) kurumların etkisinin artması

-Karşılıklı bağımlılığın artması.

Artık Amerika ile ortak noktalarımız, aynı müzikler dinleniyor. Homojenize oluyoruz.

Bölgeselleşme: belli bir coğrafi bölgede olan ülkelerin kaynak dağılımında etkinliğini artırmak ve refah artışı sağlamak için bir araya gelmesi. Serbest ticaret anlaşmaları, gümrük birlikleri, ortak Pazar ekonomik ve parasal birlik, siyasal birlik, en yaygın olanı ‘SERBEST TİCARET ANLAŞMASI’.

 

Küresel ekonominin yapı taşları

IMF, DÜNYA BANKASI, DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ

IMF: Kısa dönemli fon ihtiyacını karşılar

DB: Kalkınmaya katkı sağlar

Bir ülkede yıl içerisinde üretilen mal ve hizmetlerin parasal değeri, GSYİH Amerika düşüş yaşarken Çin’de bu oran yükseliyor. Çin aynı şekilde ihracatta yükselişe geçiyor. Doğrudan yabancı sermaye: Yabancı birinin Türkiye’de faaliyet göstermesi üretim kapasitesini artıyor.

En gelişmiş finansal sisteme sahip Amerika finansal sistemin gelişmesine, hacim olarak büyümesine neden oluyor. Amerika’da kişi başına düşen milli gelir 50000 dolar ortalama refahı, gelişmişliği üretilen mal miktarını gösterir.

Küresel kriz ve güç dengelerinde değişim eğilimi:

Amerikadaki finansal kriz (2008) tün dünyayı derinden etkiledi ve hala etkilemeye devam ediyor. Küresel finansal kriz, küresel yavaşlamaya dönüştü. Gelişmekte olan ülkeler krizden daha az etkilendi. Kriz dünya ticaretini daraltıyor.

Kriz sonrasında Asya ülkeleri büyüyor. Asya küresel canlanmanın motoru haline geliyor özellikle Çin.

Amerika’da canlanma var ancak zayıf, siyasi dengeler bıçak sırtında, mali uçurum sorunu tam anlamıyla çözülememiştir.

AB durgunluk içerisinde; borç krizi çözüm bekliyor, ekonomik bütünleşmişlik ve siyasal bölünmüşlük paradoksu ile karşı karşıyayız. Çin’in üretimi yavaşlarsa diğer ülkelerden alınan ürünlerde azalıyor. Mesela petrol ürünleri üreticileri petrollerini satmada sıkıntı yaşıyor.

Mevcut küresel ekonomik kriz:

Bu konuda G7 zirvesi yetersiz kalmaktadır bu yüzden çözüm olarak G20 zirvesi küresel ekonominin yeni aktörü, siyasal, sosyal ve ekonomik olarak yeterlidir.

 

Türkiye: Dünyanın 16. Avrupa’nın 6. Büyük ekonomisi konumundadır.

GSYİH 2012: Yılı itibarı ile 786 milyar dolar

Kişi basına düsen yıllık gelir 10 500 dolar. Yıllık ihracat 151,9 ithalat ise 246,5 milyar dolar. 2013 Eylül ayı enflasyonu: %7,9. Doğrudan yabancı sermaye girişi 2013 itibari ile %10’ları bulmaktadır.

Sosyal güvenlik reformu:

Doğrudan yabancı sermaye kanunu, Mali disiplin, Esnek döviz kuru ve sağlam para politikası, Çeşitlendirilmiş ve sürdürülebilir yabancı sermaye girişi, Çeşitlendirilmiş dış ticaret, Dinamik ve güçlü özel sektör, Yeniden yapılandırılmış bankacılık sektörü, Cari işlemler açığının en büyük nedeni gelişirken dışarıdan borç alma ülke cari açığını artırıyor.

 

Gerçekleştirmiş olduğumuz yuvarlak masa toplantısı, arkadaşlarımızın soruları ve Sn. Doç. Dr. Selim Kayhan’ın önerdiği okumalar ile son bulmuştur.

 

Paylaş:Yorumlar

Henüz yorum eklenmemiş..

Yorum Ekle
  • Yenile