“Bir Değer Olarak Siyaset” Üzerine Bir Değerlendirme

SDE Akademi Erzurum bünyesinde gerçekleştirilen “Bir Değer Olarak Siyaset” Üzerine Bir Değerlendirme’ dersi 07.12.2014 Pazar günü saat 13.30’da Marmara Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Haluk Alkan’ın başkanlığında 78 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

“Bir Değer Olarak Siyaset” Üzerine Bir Değerlendirme

Haber: Hasan ATICI-Elif PARDELİ

“Bir Değer Olarak Siyaset” Üzerine Bir Değerlendirme

SDE Akademi Erzurum bünyesinde “Bir Değer Olarak Siyaset” Üzerine Bir Değerlendirme’ dersi 07.12.2014 Pazar günü saat 13.30’da Marmara Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Haluk Alkan’ın başkanlığında 78 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Prof.Dr. Haluk Alkan derse, siyasetin gelişimi ve neden siyaset önemli? Sorusuyla başladı. Toplumsal hayatta yaşayan her bireyin uzak kalamayacağı şeylerin başında siyasetin geldiğini belirtti. Otoritenin tanımı yapılarak, siyasal otoritelerin günlük hayatta insanları etkileyen kararlar aldığı ve bu kararlara karşı insanların tepki verme zorunluluğunun doğacağını bu tepkinin de karşı çıkma, destekleme ve istekler doğrultusunda karar alma faaliyetlerinde bulunma olarak ifade edildi. Kaynakların paylaşımında var olan kaynakların değişik toplumlar tarafından farklı amaçlarla talep edildiği, karar alıcı otoritelerin verdikleri kararlarla kaynakları paylaştırdığını, kaynakların paylaşımında rekabetin olduğu ve eğer bu rekabet ortamında paylaşımın içinde yer alınmazsa, çıkarlar ikinci plana atılırsa giderek zayıflayan, toplumda kabul görmeyen bir topluluğa dönüşüleceği üzerinde duruldu.

Siyaseti tanımlarken ilk olarak siyasetin bir devlet yönetimi olarak ele alınması konusuna değinen Alkan, siyaseti devletle ilişkilendirerek açıklamanın çok yaygın bir yöntem olduğunu söyledi. Devlet; belli bir coğrafyada yaşayan insanların üzerinde egemenliğin örgütlenmiş biçimidir dedi. Aristo’nun M.Ö. 350’lerde “politeia” kavramı ve kavramın hareket noktasının polis yani kent olduğuna değinildi. Devlet üzerinden siyasetin tanımlanmasına Farabi’nin şu sözleriyle katkıda bulunuldu. Toplumların ikiye ayrılır. Eksik toplumlar ve kâmil toplumlar. Eksik toplumlar varlığını başka bir topluma bağlı olarak sürdürebilen toplumlardır. Kamil toplumlar ise başka bir topluluğa bağlılık hissi duymadan varlığını sürdürebilirler.

Devlet temelli siyaset iki eleştiriyle açıklandı. Birincisi, siyasal iktidarın toplumla ilişkisinin sınırlı olması. İkincisi, küreselleşmeyle birlikte toplumsal açıdan insanları etkileyen karar alıcı sadece devlet olmamalı. Prof. Dr. Alkan küreselleşmeyle birlikte devletin karar alma inisiyatifini uluslar arası kuruluşlarla paylaştığını belirtti. Siyasetin yavaş yavaş çatışma ve rekabet üzerinde tanımlanmaya başladığına dikkat çekilerek, Rekabetin ana unsurları nelerdir? Rekabet hangi temelde şekillenir? Sorularına cevap verilerek siyasetin temelinin farklı gruplar arasında denge kurma olduğu belirtildi. Sistem teorisi ve rejim teorisi açıklanarak siyasetin tanımı değiştikçe teorilerinde ona göre değiştiğine vurgu yapıldı. Bütün bu bilgiler doğrultusunda siyasetin tanımı şu şekilde yapıldı. Siyaset: toplumun tümü için bağlayıcı kararların alınmasında ve kaynakların otoriteye ilişkin olarak dağıtılmasında farklı sosyal grupların beklentilerini belirleyici kılmak yönünde yapmış oldukları rekabet ve faaliyetlerle tüm bu sürecin içinde şekillendiği kurum ve kurallar bütünüdür.

Paylaş:Yorumlar

Henüz yorum eklenmemiş..

Yorum Ekle
  • Yenile