Taylan BARIN

Taylan BARIN

 

2003 yılında Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde başladığı hukuk eğitimini 2007 yılında tamamladı ve aynı yıl Ankara Barosunda avukatlık stajına başladı. Avukatlık stajı devam ederken Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim, Anayasa Hukuku bilim dalında Yüksek Lisansa başladı. Stajın ardından bir süre Ankara Barosuna kayıtlı avukat olarak çalıştı.

 

2009 yılında Ufuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku bölümünde araştırma görevliliğine başladı. Görevi devam ederken, yüksek lisans tez konusu olan “Çok kültürlülük Teorisi ve Ulus-Devlet Anlayışına Etkileri” başlıklı tezine ilişkin araştırma yapmak üzere Will Kymlicka’nın davetiyle Kanada’da bulunan Queen’s University’ye gitti. 4 Aylık araştırma sürecinin ardından Türkiye’ye dönerek Yüksek Lisansını tamamladı ve aynı yıl Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim dalında doktoraya başladı.

 

2011 yılında Yıldırım Beyazıt Üniversitesinin açtığı Anayasa Hukuku Araştırma Görevliliği kadrosuna başvurarak kabul edildi. 2011 yılının Ekim ayında Anayasa Uzlaşma Komisyonu kurulurken Adalet ve Kalkınma Partisinin teklifi üzerine komisyonda Yasama ve Teknik Heyet Uzmanı olarak komisyon feshedilene kadar görev aldı. Halen Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak çalışmakta ve Anayasa Yargısı konusunda doktora tezini yazmaktadır.

 

 

Paylaş: