Dr. M. Levent YILMAZ

Dr. M. Levent YILMAZ

1983 Ankara doğumlu olan Mehmet Levent Yılmaz, lisans eğitimini işletme alanında Selçuk Üniversitesi’nde tamamladı. TÜBİTAK bursu ile Yönetim-Organizasyon alanında master yapan Yılmaz, tezini “Stratejik Yönetim” üzerine yazdı. Takip eden dönemde ekonomi alanında doktora yapan Yılmaz’ın Küresel Finansal Kriz ile ilgili hazırladığı tezi Türkiye Ekonomi Kurumu tarafından en iyi tez çalışmaları arasında gösterildi. Yılmaz’ın Stratejik Düşünce Enstitüsü’nden çıkarmış olduğu “Ekonomi Güvenliği Raporu” pek çok kamu kurumunun stratejik planlarında kaynak olarak kullanıldı.

 

Yılmaz, Konya Ticaret Odası’nda Ar-Ge uzmanı olarak başladığı iş hayatında daha sonra 2 yıl Başkanlık Basın Danışmanlığı ve ardından da Selçuk Üniversitesi’nde 3 yıl süre ile araştırma görevliliği yaptı. Bu süreçte Konya Ticaret Odası ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde alanı ile ilgili pek çok eğitim verdi, oda yayınlarının Genel Yayın Yönetmenliği görevlerini üstlendi. Bir televizyon kanalında ekonomi programları yaptı. KTO Karatay Üniversitesi’nin ve ardından Gazi Üniversitesi Tapu Kadastro Yüksekokulu’nun kuruluş komitelerinde bulundu.

 

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen projelerde de görev yapan Yılmaz; Amerika Birleşik Devletleri’nde kurulu bulunan Northern Illinois Universitesi bünyesindeki master programında “Ortadoğu Ekonomisi” ve “Türkiye’de İş Yapma Şekilleri” başlıklı eğitimler verdi. Ayrıca çeşitli kamu kurumu ve bakanlıklarda, Gizlilik ve Gizliliğin Önemi, stratejik yönetim, empati ve beden dili gibi alanlarda eğitimler verdi.

 

Yönetim ve ekonomi alanlarında çok sayıda yurt dışı ve yurt içi akademik yayını olan Yılmaz, halen Gazi Üniversitesi’nde öğretim görevlisidir ve Stratejik Düşünce Enstitüsü ekonomi koordinatörlüğünde görev yapmaktadır. Ekonomi kanallarında da yorumculuk yapan Yılmaz, evlidir ve iyi derecede İngilizce bilmektedir.

 

Paylaş: