Stratejik Düşünce ve Araştırma Vakfı

Stratejik Düşünce ve Araştırma Vakfı

Stratejik Düşünce ve Araştırma Vakfı

Dünya dengelerinin sarsıldığı ve Türkiye’nin yeniden yapılanma çabaları içinde olduğu, ulusal ve uluslararası konularda büyük değişimlerin yaşandığı bir süreçte, Türkiye’nin her köşesinden katılımlarla bir avuç inançlı, idealist ve sorumlu aydın, entellektüel, akademisyen, işadamı, siyasetçi, bürokrat tarafından Ankara’da kuruldu.

VAKFIN AMACI ;

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na, demokrasiye, millet iradesine, temel insan hak ve hürriyetlerine bağlı; ülkemizin güçlü, hür ve bağımsız varlığını esas kabul eden; milli, manevi ve moral değerlerimizi güçlendiren; çağdaş, mutlu,müreffeh ve ileri bir toplum hedefine yönelmiş; ekonomik ve teknolojik kalkınmayı sağlamış; sosyal hukuk devleti vesivil toplum ilkelerini içine sindirmiş bir Türkiye için, eğitim vermek, eğitimi geliştirici araştırma ve çalışmalar yapmak;enstitü, üniversite, yüksekokul veya akademi kurmak; yapılacak her türlü ulusal, bölgesel, uluslararası çaba ve çalışmanın yanında ve içinde olmaktır.

VİZYONUMUZ ;

Ülkemizin, bölgemizin ve dünyanın yeniden yapılandığı değişim sürecinde;  Bağımsız, demokratik, refah içinde kalkınmış, insanî değerlerde yücelmiş, mutlu ve güçlü Türkiye,  Gelişmiş, bütünleşmiş ve güçlenmiş bir Türk - İslâm Dünyası, Huzur, barış ve güvenlik içinde bir Dünya’da,  Bölgesel bir güç ve küresel bir aktör olan Türkiye için yapılabilecek her türlü çalışma ve çabaya destek vererek içinde olmak.

MİSYONUMUZ ;

Stratejik Düşünce ve Araştırma Vakfı’nın ülkemizin, bölgemizin, İslâm ülkelerinin ve bütün dünya insanlığının hizmetindeki vizyonu;

“Stratejik Düşünce Enstitüsü”nü kurmak, kurumsallaştırmak ve güçlendirmek; uluslararası bir “Uluslararası İhtisas Üniversitesi” kurarak Uluslararası İlişkiler, Siyaset ve Güvenlik Bilimleri, Küresel Ekonomi ve Uluslar arası Hukuk alanlarında ihtisas eğitim programlarıyla amaçlanan hedeflerin bilimsel temellerini oluşturmak.

Paylaş: